Skip to content

Villkor

Allmänna försäljningsvillkor för Comanda Ab:s webbutik

De punkter som ingår i dessa kundavtalsvillkor är försäljningsvillkoren i affären mellan kunden och Comanda Ab (FO-nummer 3331341-7). När kunden betalar godkänner hen dessa villkor och förbinder sig att följa dem. Avtalet uppstår när kunden har betalat och tjänsteleverantören har bekräftat det.

Comanda Ab informerar om eventuella ändringar i villkoren i kundavtalet senast en kalendermånad innan ändringen träder i kraft.

Comanda Ab förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkoren och priserna. Priserna inkluderar mervärdesskatt.

Kontaktuppgifter

Postadress:

Comanda Ab

Henriksgatan 7

20500 Åbo

e-post: info@unishop.fi

Köp

De produkter och tjänster som köps väljs på webbplatsen unishop.fi genom att de läggs till i varukorgen. Inköpet skickas genom att man betalar innehållet i varukorgen i webbutikens kassa. När du gör inköp godkänner du produktbeskrivningen, leveransvillkoren, produktpriserna och eventuella leveranskostnader.

Om en e-postadress ges vid inköpstidpunkten, skickas beställningsbekräftelsen för inköpet per e-post. Av beställningsbekräftelsen framgår de beställda produkterna/tjänsterna samt priset.

Betalning

Som betalningsförmedlare för webbutiken fungerar Klarna Holding AB, som är registrerad i registret över betalningsinstitut som förs av Finansinspektionen. Man förflyttar sig till betalning via Klarnas webbtjänst och på kontoutdraget och fakturan syns Klarna som betalningsmottagare. Klarna förmedlar betalningarna till webbhandlaren. Det är tryggt att betala, eftersom uppgifterna om betalningstransaktionen förmedlas via krypterad förbindelse.

Affären uppstår mellan kunden och Comanda Ab. Webbutiken ansvarar för alla de skyldigheter som hänför sig till affären.

Läs mer om Klarna: https://www.klarna.com/fi/

Betalningssätt

Via Klarnas betalningstjänst kan du betala med nätbankskoder, plånbok och betalkort (credit/debit). Följande betalningssätt är tillgängliga: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Sparbanken, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Banken, Handelsbanken, Ålandsbanken, DNB, N26, Skandinaviska enskilda banken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard-kort

Klarna erbjuder också flera betalningsmetoder. Du kan betala direkt, betala inom 30 dagar eller betala en viss summa månatligen tills det totala priset är betalt.

Kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna hittar du här https://www.klarna.com/fi/tietoja-meista/yhteystiedot/

Leverans

Beställningar skickas på vardagar. Leveranstiden för skräddarsydda produkter är vanligtvis 1-3 veckor. Leveranskostnader beror på vald leveransmetod, eventuella tilläggstjänster, beställningens vikt och storlek. Du kommer att se leveranskostnaderna i webbutikens kassafunktion innan den slutliga beställningen godkänns.

Om produkten försvinner eller skadas under leveransen måste detta rapporteras omedelbart, men senast inom 14 dagar till webbutiken. Förpackningar som skadats vid leveransen måste omedelbart rapporteras till det ansvariga leveransföretaget.

Ångerrätt och bytesrätt

Webbutikskunder har en 14-dagars ångerrätt i enlighet med konsumentskyddslagen. Kunden erbjuds rätten att byta några eller alla produkterna i beställningen. Produkter som ska bytas ut måste vara i originalförpackningen och i försäljningsskick. Eventuella postavgifter (från 6,00 €) som uppkommer i samband med byte av varan står kunden för. Om du vill byta produkter, kontakta oss på vår e-mail och be om bytesinstruktioner. Ange ditt namn, ordernummer, kontaktinformation och kontonummer för en eventuell återbetalning.

Annullering av köp, felansvar och reklamationer

Före leverans kan beställningen annulleras genom skriftligt meddelande via e-post.

Webbutiken har lagstadgat ansvar för fel i fråga om de sålda produkterna. I reklamationsfall ber vi dig kontakta vår kundservice via info@unishop.fi.

Konsumenten har rätt att föra eventuella tvister till konsumenttvistenämnden för avgörande.

Lagring av information

Unishop.fi sparar enbart ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att garantera att produkterna som blivit beställda kommer till rätt person. Informationen som Unishop behåller sparas enbart i 12 månaders tid. Informationen som blivit lagrad får enbart användas av Unishop för att försäkra att du fått rätt produkt vid beställning.

KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR BILJETTFÖRSÄLJNING 

 1. ALLMÄNT 

Comanda Ab (Unishop.fi) tillhandahåller ett försäljningssystem av biljetter där arrangörer kan sälja biljetter och varor till sina kunder. Unishop.fi står således endast för det tekniska förmedlandet av biljetter genom försäljningssystemet. Arrangören ansvarar till fullo för sitt eget evenemang och Comanda Ab ansvarar därmed inte för någon del i evenemanget. Comanda Ab är således inte ansvarigt för evenemangets innehåll eller genomförande och är inte heller ersättningsskyldig för någon förlust för dig eller någon annan kund som härrör till evenemanget och arrangörens ansvar. 

Frågor av denna typ hänvisar vi till arrangören för respektive evenemang. 

 1. KUNDENS SKYLDIGHETER VID BESTÄLLNING 

Det åligger dig som kund att kontrollera att din varukorg har rätt innehåll innan du slutför din beställning. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter för att vi skall kunna garantera leverans av din beställning. 

För allas säkerhet följer arrangören den lokala utvecklingen av Covid-19, och de åtgärder som föreskrivs av lokala myndigheter samt att eventuellt ytterligare försiktighetsåtgärder kommer att vidtas. Genom att köpa biljett till detta evenemang samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för evenemanget, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt covid-19-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, så väl som evenemangets och arenans hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras. 

 1. PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Läs mer om vår hantering i vår Policy för hantering av Personuppgifter. 

 1. PRISER 

Angivna priser inkluderar moms. Valuta framgår i webbshoppen. 

Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, momsjusteringar, tryckfel, prisfel, slutförsäljningar, lagerfel, etc. En biljett eller vara som redan skickats till dig påverkas inte av en eventuell höjning eller sänkning av priset som sker efter ordertillfället, till exempel i form av rea, kampanjer, rabattkoder eller förändringar i prissättningen. 

 1. KAMPANJER 

Arrangörer som nyttjar Comanda Ab system har möjlighet att genomföra kampanjer. Arrangören har det fulla ansvaret för eventuella kampanjers utformning och tillämpning. Vid användande av rabattkoder är de i regel bara giltiga för en beställning och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Var uppmärksam på att kampanjer kan vara tidsbegränsade. Vi ber dig kontrollera att eventuell rabatt som följer av en kampanj, rabattkod eller liknande är korrekt innan du slutför din beställning. Comanda Ab förbehåller sig rätten att makulera order vid missbruk eller otillbörligt bruk av rabattkoder. 

 1. PRESENTKORT 

Comanda Ab:s utgivna presentkort kan inte användas till biljettköp.  

 1. ÅNGERRÄTT/ÖPPET KÖP 

Här gäller olika villkor beroende på vad du köpt. 

 • Biljetter. En förlorad biljett kan inte återlösas. Distansavtalslagen regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Vid köp av biljetter kan du för vissa evenemang utforma din upplevelse genom val och tillägg (exempelvis val av matplats, tillägg av dryckespaket o.s.v.). Dina val och eventuella tillägg utgör en del av ditt biljettköp och omfattas av reglerna för köp av biljetter. 

Serviceavgifter återbetalas ej. 

 1. INSTÄLLT EVENEMANG/ÅTERKÖP 

Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Om ett evenemang ställs in skall du omedelbart kontakta ansvarig Arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Comanda Ab på uppdrag av Arrangören biljetter vid inställt evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas inte porto och andra avgifter som betalats i samband med köpet av biljetten. 

Anser du att återköp av dina biljetter bör ske, skall du senast två (2) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Comanda Ab eller Arrangören ditt anspråk på återbetalning. Om så inte sker förverkar du din rätt till eventuell återbetalning. 

EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER 

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen. 

 1. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BILJETTER 

Comanda Ab förbehåller sig rätten att häva beställningar som görs av dig om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för beställningen. Detta gäller bl.a. om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta biljetter i strid mot de villkor som gäller för biljettköpet. Dessa villkor inkluderar biljettköp i spekulativt syfte, d.v.s. köp av biljetter i betydande volym i syfte att sälja dessa med förtjänst. Biljetter som köpts i uppenbart spekulativt syfte kan utan föregående varning spärras av arrangören eller Comanda Ab och dessa biljetter blir därmed obrukbara och värdelösa. 

 1. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR NEDLADDADE VAROR 

Med Nedladdade Varor avses till exempel musik, bilder eller video. Dessa är om inte annat anges upphovsrättsskyddade verk. 

Alla Nedladdade Varor får bara användas för privat, icke-kommersiellt bruk om inte annat särskilt anges. 

 1. LEVERANSSÄTT 

Comanda Ab levererar endast digitala biljetter, med tanke på naturen. Så kontrollera extra noggrant mejladressen du uppger. Märker du att du uppgett fel mejladress kontakta Comanda Ab så fort du märker felet. För att säkerställa att du får biljetten bör du meddela oss senast 24h innan evenemanget börjar. Comanda Ab förbehåller sig rätten att ta ut en serviceavgift på max 3€ ifall återskickning av biljetter görs. Har du konto på Unishop.fi finns biljetten där för gratis nedladdning. Gör beställningar i god tid för att undvika att drabbas av eventuella leveransförseningar. 

 1. KUNDTJÄNST 

Om du behöver hjälp, har stött på problem eller vill kontakta oss i annat ärende når du vår kundtjänst på info@unishop.fi 

Gäller ärendet en redan lagd beställning/order så är det viktigt att du har referensnumret för ordern till hands (finns bl.a. på ditt kvitto). 

 1. DRIFTSAVBROTT 

Unishop.fi ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Comanda Ab:s system. 

 1. FORCE MAJEURE 

Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser. 

Open settings